Görsel ve Plastik Sanatlar Atölyesi

Modern Sahne Görsel ve Plastik Sanatlar Atölyesi Kursu

Görsel ve Plastik Sanatlar Atölyesi

Görsel ve Plastik Sanatlar Atölyesi

Özgür Ceren Can

 

Görsel ve Plastik Sanatlar Atölyesi çocuğu kendi dünyası ve çevresi ile ilgili farkındalığını artırmak için onun gözlem ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Duygu ve düşüncelerini yaratıcı bir tasarım ve üretim süreciyle aktarma deneyimi yaşar. Bu deneyim sonrasında sanatın ne olduğuna dair tartışır ve Avrupa ve Türkiye sanatı tarihinden örnekler üzerine değerlendirmeler yapar.

 

 1. Hafta

Çocuk seçtiği bir organik ya da inorganik objeyi karakalemle çizmeye çalışır. Oran ve orantı, ışık ve gölge, perspektif ve kompozisyon odaklı çizim kuralları ile ilgili temel bilgileri 2 boyutlu olarak uygulamaya geçirmeyi öğrenir. Bu atölyede çocuğun odaklanma, detaylı gözlem ve gördüğünü olabildiğince gerçeğe yakın olarak kağıda aktarmaya çalışması beklenmektedir.

 

 1. Hafta

Kilin elde şekillendirilerek 3 boyutlu bir forma dönüştürüldüğü bu atölye; çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişimini destekler, çocuğun el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Bu atölyede çocuktan kile hâkim olabilmesi, onu kendisine öğretilen temel tekniklerle şekillendirerek form inşa etmesi beklenmektedir.

 

 1. Hafta

Çocuk “Sanat nedir? İnsanlık tarihi boyunca nasıl bir yolculuğu olmuştur?” konusu üzerine bir sunum izledikten sonra ünlü bir sanatçının resmini kopya etmeye çalışır. Bu atölyenin temel amacı sanat tarihine çok temel bir giriş yaparak çocukta görsel ve plastik sanatlara karşı entelektüel ilgi uyandırmaktır. Takiben yapılacak olan reprodüksiyon çalışması sırasında ise çocuğa temel renk bilgileri ve uygulamaları öğretilir. Atölyede çocuğun aradığı rengi karışımlar yoluyla elde etmesi beklenmektedir. 

 

 1. Hafta

Atölyenin birinci bölümünde 2. Haftada kilden şekillendirmiş olduğu formun bisküvi pişirimi yapılmış olarak çocuğa verilir ve 3. Haftada öğrendiği renk bilgisi ışığında formu renklendirmesi beklenir. Atölyenin ikinci bölümünde 4 hafta boyunca üretilen çalışmalar üzerine bir değerlendirme yapılır ve çalışmalar fotoğraflanır.

 

Kazanımlar:

 • Sanata dair farkındalığın artması
 • Duyular arası koordinasyonu geliştirme
 • Küçük kas gelişimi destekleme
 • Dikkati artırma
 • Gözlem becerisini geliştirme
 • Kavram-nesne ilişkisi kurabilme
 • Kendini yaratıcı biçimle ifade etmeyi öğrenme
 • Sanatsal malzemeyi tanıma
 • Teknik bilgiyi yaratıcı uygulamaya aktarabilme
 • Çözüm üretebilme
 • Ayrıntılı işler yapabilme becerisi kazanma

 

İLETİŞİM