Yaratıcı Drama

Modern Sahne Yaratıcı Drama Kursu

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Nedir?


Çocuğun en önemsediği iş oyundur. Yaratıcı Drama çalışmalarında da oyunla kurgulanmış bir süreç izlenir. Bu süreçte ,derslerde aldığım farklı eğitimleri harmanlayarak uyguluyorum. Pekiiii yaratıcı drama nedir?

 

‘’Yaratıcı dramanın genel amacı, çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla, bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde, her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan ve çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmektir.” (Ö.Adıgüzel, Eğitimde Yaratıcı Drama)

 

Yaratıcı drama tiyatronun tekniklerinden yararlanır. Yaratıcı dramada doğaçlama ve rol oynama yanında ‘geriye dönüş, rol içinde yazma, öğretmenin role girmesi, donuk imgeler, görüşmeler, öğretici oyunlar, dramatizasyon  vb. farklı teknikler de kullanılabilir.

 

Bir eğitim sistemi içinde eğitimde dramanın amaçları şöyle sıralanabilir.
Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

Dil ve iletişim becerilerini geliştirme

Kendine güven duyma ve karar verme becerilerini kazandırma
Eleştirel düşünme becerisi kazandırma
Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma
Manevi değerlerin gelişmesi ve çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak sağlama
Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırma
 

 ‘’Çılgın, özgür, dinamik, hayalperest... Belki de bu nedenle konuşur ağaçlar, kuşlar, kâğıtlar, dinozorlar; bu nedenle uçar yataklar, çocuklar, tabaklar; trafik lambası oyun oynarken, arkadaş olur filler, zürafalar; canı pek sıkılır ay dedenin; ille de denizin altını merak eder vapurlar...diyor çocuk kitapları yazarı Aytül Akal.Ne güzel diyor.

Yaşınız ne olursa olsun, içinizdeki çocuğun sesine kulak verin. Belki bir gün sizinle de oyun oynarız. Ne dersiniz?

 

İLETİŞİM

Diğer Danslar